Wojciech Januszczyk i Piotr Szkołut, pracownicy Instytutu Architektury Krajobrazu KUL, wraz z zespołem lubelskiej pracowni architektury krajobrazu Garden Concept otrzymali II nagrodę w konkursie na koncepcję urbanistyczno – architektoniczną parku na Błoniach pod lubelskim Zamkiem.

 

W skład zespołu autorskiego weszli min. Piotr Szkołut, Katarzyna Szczypior, Emilia Chęć, przy współpracy z Adamem Stępniem, Janem Jakielem, Beatą Pydo, Sebastianem Miszczukiem.  Celem konkursu było opracowanie spójnej koncepcji zagospodarowania Błoni, która z jednej strony stworzy otwartą i przyjazną przestrzeń dla mieszkańców, z drugiej będzie się odnosiła do  historycznej i kulturowej przeszłości Lublina. Konkurs dotyczył obszaru o powierzchni ok. 36 ha (teren od Zamku, wzdłuż al. Unii Lubelskiej aż do mostu przy ul. Zamojskiej) i miał dostarczyć informacji o możliwościach docelowego kształtowania zabudowy kubaturowej i przestrzeni publicznych tego obszar, wskazać możliwość wykorzystania terenów należących obecnie do miasta i określić zasady kształtowania zieleni wysokiej uwzględniające dalekie i bliskie panoramy Starego Miasta i Zamku.

GALERIA PROJEKTU

 

Autor: Ewa Kula
Ostatnia aktualizacja: 10.11.2015, godz. 11:20 - Ewa Kula