rozmowy

Justyna Dąbkowska, Stanisław Herakliusz Lubomirski, Rozmowy Artaksesa i Ewandra, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2006, ss. 672.


onufry_pietraszkiewicz

Małgorzata Cwenk, Onufry Pietraszkiewicz. Biografia zesłańca, TN KUL, Lublin 2006, ss. 374.


towarzystwo_literackie

Stanisław Fita, Dobrosława Świerczyńska, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza 1886-2006, Ossolineum, Wrocław 2006, ss. 226.


pknity_pomie

Paweł Próchniak, Pęknięty płomień. O pisarstwie Tadeusza Micińskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, ss. 457.

szukiewicz
Anna Podstawka, Dramaturgia Macieja Szukiewicza, TN KUL, Lublin 2006, ss. 404.

vincenz
Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, Stanisław Vincenz. Pisarz, humanista, orędownik zbliżenia narodów. Biografia, TN KUL, Lublin 2006, ss. 392.

eiw
Wschód i Zachód. W poszukiwaniu Europy duchowej, pod red. M. Ołdakowskiej-Kuflowej, M. Steblera i A. Woźniak, TN KUL, Lublin 2006, ss. 280.

wdrowiec_01
Gustaw Herling-Grudziński, Wędrowiec cmentarny, posłowiem opatrzył i opracował Z. Kudelski, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006, ss. 71.

sownik
Bożena Matuszczyk, Słownik języka polskiego S.B.Lindego. Warsztat leksykografa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, ss. 311.
Autor: Agnieszka Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2009, godz. 07:21 - Paweł Jarosz