W wyniku rozstrzygnięcia konkursu w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju Wydział Nauk Społecznych KUL otrzymał dofinansowanie projektu „Aktywny student - aktywny absolwent”, mającego na celu wzmocnienie kompetencji studentów WNS wchodzących na rynek pracy. Kwota dofinansowania projektu wynosi 3 973 753 zł.

Autor: Dawid Florczak
Ostatnia aktualizacja: 30.03.2016, godz. 10:20 - Dawid Florczak