W wyniku rozstrzygnięcia konkursu w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju Wydział Nauk Społecznych KUL otrzymał dofinansowanie projektu „Aktywny student - aktywny absolwent”, mającego na celu wzmocnienie kompetencji studentów WNS wchodzących na rynek pracy. Kwota dofinansowania projektu wynosi 3 973 753 zł.