"LUK II - Lubelski Uniwersytet Kompetencji" to kolejny projekt, który otrzymał dofinansowanie w „Programie Rozwoju Kompetencji” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Projekt, przygotowany przez Sekcję Funduszy Strukturalnych KUL, zakłada przeprowadzenie cyklu szkoleń dla studentów filologii: angielskiej, germańskiej, niderlandzkiej, polskiej, słowiańskiej, romańskiej i sinologii. Szkolenia będą miały na celu dostosowanie kompetencji studentów do potrzeb rynku pracy. Zostanie nimi objętych 289 osób. Budżet projektu wynosi 895 968,94 zł, a czas trwania to 1.03.2016-30.09.2017 r.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2016, godz. 08:19 - Leszek Wojtowicz