Pani Premier Beata Szydło powołała ks. dr. hab. Jana Szymczyka, prof. KUL, z Instytutu Socjologii KUL, w skład Rady Centrum Badania Opinii Społecznej. Rada czuwa nad planami i jakością prac badawczych CBOS. W jej skład wchodzą specjaliści z siedmiu instytucji akademickich oraz przedstawiciele Sejmu, Senatu, Prezydenta RP i Premiera.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 18.07.2016, godz. 11:18 - Dawid Florczak