tomasz tokarskiPrzewodniczący Uczelnianego Samorządu Studentów KUL Tomasz Tokarski został wybrany Przewodniczącym Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej na kadencję 2017-2018. Wyboru dokonali przedstawiciele samorządów studenckich z całego kraju podczas XXIV Zjazdu PSRP  w Warszawie.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej to ogólnokrajowe przedstawicielstwo wszystkich samorządów studenckich. Reprezentuje środowisko studenckie przed organami Państwa Polskiego, opiniuje akty prawne dotyczące studentów, a także inicjuje projekty i działania na rzecz środowiska studenckiego. Przedstawiciele Parlamentu stale uczestniczą w pracach organów władzy publicznej, Komisjach Sejmu i Senatu RP.

 

Tomasz Tokarski jest studentem bezpieczeństwa narodowego oraz doktorantem prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od początku studiów angażuje się w działania na rzecz środowiska studenckiego. Od 2013 r. jest Przewodniczącym Uczelnianego Samorządu Studentów KUL. W latach 2014-2015 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego ds. prawnych Forum Uniwersytetów Polskich (czyli autonomicznego porozumienia samorządów studenckich z uczelni zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich), a w 2016 r. został wybrany Przewodniczącym Forum.

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2016, godz. 10:38 - Anna Swęda