Państwowa Komisja do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego nadała Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu Jana Pawła II uprawnienie do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego na poziomach:

- A1, A2, B1, B2, C1, C2 – w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych,

- A1, A2, B1, B2 – w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

KUL uzyskał to uprawnienie po raz pierwszy. Egzaminy będą przeprowadzali pracownicy Szkoły Języka i Kultury Polskiej KUL.

 

Szkoła uczestniczy w systemie certyfikacji od jego powstania w 2004 r., nauczyciele pracujący w szkole przygotowują zadania egzaminacyjne i uczestniczą w nich jako egzaminatorzy. Są to doskonali fachowcy, którzy mają przygotowanie akademickie oraz wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Szkoła Języka i Kultury Polskiej KUL działa od 42 lat, prowadzi zarówno kilkutygodniowe kursy letnie, jak i roczny, intensywny kurs języka i kultury polskiej. Działalność szkoły jest bardzo dobrze oceniana przez jej absolwentów, wielu z nich wraca do Lublina wielokrotnie by lepiej poznawać język polski na kolejnych szczeblach zaawansowania.

Przez lata działalności szkoła nawiązała kontakty z wieloma instytucjami zagranicznymi. Obecnie stałą współpracę prowadzi, między innymi, z: University of Wisconsin, Fundacją im. Tadeusza Kościuszki, Zrzeszeniem Nauczycieli Polskich w USA i Kanadzie, organizacjami nauczycieli polskich w Wielkiej Brytanii i na Ukrainie.

 

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego mają za zadanie określenie kompetencji w języku polskim, niezależnie od instytucji prowadzących nauczanie, programów nauczania, stosowanych materiałów i metod. Znajomość języka polskiego określa się jako umiejętność rozumienia współczesnej polszczyzny pisanej i mówionej oraz umiejętność używania języka polskiego w mowie i piśmie. Ocenie podlegają następujące sprawności: rozumienie ze słuchu, poprawność gramatyczna, rozumienie tekstów pisanych, pisanie oraz mówienie.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 24.11.2016, godz. 09:03 - Leszek Wojtowicz