Naukowcy z KUL osiągają coraz lepsze wyniki w konkursach grantowych Narodowego Centrum Nauki. Miło nam poinformować, że w konkursach OPUS 11 i PRELUDIUM 11 dofinansowanie uzyskało sześć grantów naukowo-badawczych przygotowanych na KUL. To wynik lepszy od dwa od uzyskanego w poprzedniej edycji konkursów NCN.

 

OPUS to najpopularniejszy konkurs NCN. Aplikować w nim mogą wszyscy naukowcy, niezależnie od stażu i stopnia naukowego. Środki można przeznaczyć na finansowanie projektów badawczych, w tym m.in. na stworzenie zespołu badawczego oraz zakup aparatury potrzebnej do realizacji badań. W tegorocznej edycji zgłoszono aż 1830 projektów, z czego dofinansowanie uzyskało 500. Wśród nich znalazły się 4 projekty przygotowane przez pracowników KUL:

  • Recepcja i transformacja antropologii chrześcijańskiej w myśli Aleksandra G. Dugina, kierownik grantu: ks. dr hab. Marcin Składanowski (Katedra Historii Dogmatycznej i Teologii Historycznej),
  • Edukacja religijna polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii. Stan aktualny i perspektywy rozwoju, kierownik grantu: ks. dr hab. Paweł Michał Mąkosa (Katedra Teologii Pastoralnej),
  • Rzymskie prawo karne: instytucje, kierownik grantu: dr hab. Maciej Michał Jońca (Katedra Prawa Rzymskiego),
  • Interakcje pomiędzy symbiotycznymi bakteriami nicieni entomopatogenicznych i bakteriami tworzącymi naturalną florę jelitową larw żukowatych (Scarabaeidae), KUL jest partnerem w projekcie przygotowanym z UMCS, kierownictwo projektu ze strony KUL: dr Anna Kreft i dr Marcin Skowronek (Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN KUL).

PRELUDIUM to konkurs adresowany do młodych badaczy, nie posiadających jeszcze stopnia naukowego doktora. W tej edycji zgłoszono 1196 wniosków, a dofinansowanie otrzyma 360. Dwa z nich powstało na Uniwersytecie:

  • Wyobraźnia kontrfaktyczna i zabawa na niby: umysłowe fundamenty ludzkiej kreatywności, mgr Monika Chylińska, opiekun naukowy  dr hab. Arkadiusz Gut, prof. KUL (Katedra Teorii Poznania,
  • Wpływ przewidywalnej częstości i przewidywalnej kolejności ekspozycji bodźców wzrokowych w wymiarze przestrzennym i czasowym na orientację uwagi w zadaniach detekcji i dyskryminacji. Badania okulograficzne i ERP, mgr Marta Agnieszka Ratomska, opiekun naukowy prof. dr hab. Piotr Francuz (Katedra Psychologii Eksperymentalnej).

 

Zdobywcom grantów składamy serdeczne gratulacje!

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2016, godz. 12:46 - Leszek Wojtowicz