Prof. dr hab. Piotr Francuz z Wydziału Nauk Społecznych KUL otrzymał nagrodę Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia naukowe w 2016 roku. Nagroda w dziedzinie psychologii im. Władysława Witwickiego została przyznana Panu Profesorowi za monografię „Imagia. W kierunku neurokognitywnej teorii obrazu”. Badania prof. Francuza otwierają nowe perspektywy analizy dzieł sztuki, ukazując niejednokrotnie nowe możliwości interpretacyjne, które zainteresują nie tylko psychologów, ale także historyków sztuki.

Uroczystość wręczenia nagród naukowych i wyróżnień Wydziałów Polskiej Akademii Nauk odbyła się 14 grudnia 2016 roku w Pałacu Staszica w Warszawie, w obecności kierownictwa Akademii i Wydziałów. W ceremonii wzięli udział m.in. Piotr Gryza – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz prof. Marek Krawczyk – członek Prezydium KRASP.

 

Serdecznie gratulujemy!

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 15.12.2016, godz. 08:06 - Leszek Wojtowicz