Blisko 2,5 mln zł uzyskał KUL na realizację trzech kolejnych projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Dofinansowanie w konkursach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju otrzymały projekty: „Europejski doradca”, „Kuźnia Liderów Przedsiębiorczości Społecznej” oraz „Podniesienie kompetencji uczniów i uczennic z zakresu filozofii i logiki nieformalnej II”. Projekty umożliwią podniesienie kompetencji nie tylko studentów, ale również uczniów szkół współpracujących w ramach tego ostatniego projektu.

 

Projekt „Europejski doradca” umożliwi podniesienie kompetencji 40 osób w zakresie doradztwa kariery i doradztwa personalnego poprzez utworzenie i realizację jednej edycji nowego, międzynarodowego programu kształcenia na studiach I stopnia na kierunku doradztwo kariery i doradztwo personalne. Projekt umożliwi 10 Polakom oraz 30 cudzoziemcom zdobycie kompetencji i umiejętności przydatnych na rynku pracy. Został przygotowany przez dra hab. Bohdana Rożnowskiego, prof. KUL, z Katedry Psychologii Organizacji i Zarządzania na Wydziale Nauk Społecznych KUL, we współpracy z Sekcją Funduszy Strukturalnych DOBRU KUL.

 

Lepsze przygotowanie do startu zawodowego uzyska również 75 studentów pracy socjalnej, nauk o rodzinie i teologii w ramach projektu  „Kuźnia Liderów Przedsiębiorczości Społecznej”. W jego ramach zaplanowano realizację warsztatów, certyfikowanych szkoleń, wizyt studyjnych oraz dodatkowych zajęć praktycznych z udziałem przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej. Projekt został przygotowany przez pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej na Wydziale Teologii KUL: dr Agnieszkę Zaborowską oraz dra Adama Zadrogę, we współpracy z Sekcją Funduszy Strukturalnych DOBRU KUL.

 

Trzecim projektem, który uzyskał dofinansowanie jest  „Podniesienie kompetencji uczniów i uczennic z zakresu filozofii i logiki nieformalnej II”. Projekt jest kontynuacją wieloletniej współpracy Wydziału Filozofii ze szkołami i zakłada podniesienie kompetencji kluczowych 78 uczniów poprzez rozwinięcie umiejętności poprawnego argumentowania, krytycznego i samodzielnego myślenia, logiki oraz heurystyki.  W projekcie biorą udział: III LO w Chełmie, LO w Bełżycach, II LO im. Marii Konopnickiej w Radomiu, III LO im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu, Publiczne Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie, Zespół Szkół nr 2 im. Mikołaja Reja w Kraśniku, I LO im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie.   

Projekt został przygotowany przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Filozofii KUL: dra hab. Marka Lechniaka, prof. KUL, dra Marcina Iwanickiego, dra Piotra Lipskiego, dra Jacka Frydrycha oraz dr Annę Karczewską, we współpracy z Sekcją Funduszy Strukturalnych DOBRU KUL. Warto podkreślić, że projekt znalazł się na bardzo wysokim, trzecim miejscu listy rankingowej.

 

Autorom projektów serdecznie gratulujemy.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2016, godz. 15:07 - Leszek Wojtowicz