studia_prawnicze_kul_2016_nr_3 (online)

 

 


 

SPIS TREŚCI:

 

 

STUDIA I ARTYKUŁY

 

Remigio Beneyto BERENGUER (Universidad CEU-Cardenal Herrera dr Valencia,

LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA: ¿HAY NECESIDAD DE UNA NORMATIVA PARTICULAR SOBRE FUNDACIONES AUTÓNOMAS?; pdf

 

Łukasz DĄBROWSKI (Warszawa),

Agencje antykorupcyjne na świecie – problemy prawne i organizacyjne; pdf

 

Agnieszka KANIA (Uniwersytet Zielonogórski),

Demoralizacja jako pojęcie kontrowersyjne. Uwagi na tle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich; pdf

 

Elżbieta MAŁECKA (Uniwersytet Rzeszowski),

Działania edukacyjno-informacyjne Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej jako element budowania konkurencji w sektorze telekomunikacyjnym; pdf

 

Grzegorz PASTUSZKO (Uniwersytet Rzeszowski),

Formuła zastępstwa głowy państwa w świetle art. 57 niemieckiej ustawy zasadniczej; pdf

 

Jarosław SZYMANEK (Uniwersytet Warszawski)

Dysfunkcje polskiego prawa i kierunki jego doskonalenia na etapie procesu ustawodawczego; pdf

 

MATERIAŁY I GLOSY

 

Sławomir ZWOLAK (KUL),

Zasady prawa budowlanego; pdf

 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

 

Ustawa federalna o bezpieczeństwie (tłumaczenie Krystian Nowak, Uniwersytet Rzeszowski); pdf

 

RECENZJE

Katarzyna Holy, Prawo międzynarodowe publiczne wobec amnestii, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015, ss. 310 (rec. Tomasz Lachowski, Uniwersytet Łódzki); pdf

 

SPRAWOZDANIA

 

Bezpieczeństwo prawne z perspektywy prawa administracyjnego”, 7 kwietnia 2016 r. (Kamil Mania, KUL); pdf

 

Prawna ochrona życia, 6 maja 2016 (Agnieszka Bernecka, KUL); pdf

 

Aktualne problemy prawa socjalnego, 13 maja 2016 r. (Kamil Mania, KUL); pdf

 

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU

Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego  i Administracji KUL, styczeń – marzec 2016 r. (Sławomir Graboń, Anna Szarek-Zwijacz, KUL); pdf

 

 

 

Autor: Zuzanna Gądzik
Ostatnia aktualizacja: 05.08.2019, godz. 11:31 - Monika Popek