astreaKorporacja akademicka Astrea Lublinensis otrzymała medal Medal „Pro Patria” w dowód uznania szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny. Medal został przyznany przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ministra Jana Józefa Kasprzyka, a jego wręczenia dokonał 11 lutego 2016 r. Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek.

 

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych minister Jan Józef Kasprzyk decyzją nr 920 z dnia 17 października 2016 roku, wyróżnił Polską Akademicką Korporację Astrea Lublinensis Medalem „Pro Patria” w dowód uznania szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny. Uroczyste wręczenie medalu odbyło się 11 lutego 2016 r. w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, w obecności m.in. prorektora KUL ds. studenckich ks. prof. Andrzeja Kicińskiego, kuratora Korporacji Astrea Lublinensis prof. Macieja Jońcy oraz prezesa Oddziału Lubelskiego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kraju majora Bogdana Walasa.

 

Polska Akademicka Korporacja Astrea Lublinensis to organizacja studencka wywodząca się z mającego bogatą, przedwojenną historię ruchu korporacyjnego. W działalności stawia na aktywny rozwój swoich członków, łącząc pracę naukową z prężną aktywnością na polu społecznym.


Korporanci kładą szczególny nacisk na idee takie jak honor i patriotyzm, a jednym z przejawów działalności na tym polu jest opieka nad tablicą poświęconą pamięci gen. Ryszarda Kuklińskiego umieszczoną na gmachu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.