odznaczeniaZ radością informujemy, że powiększyło się grono pracowników KUL wyróżnionych odznaczeniami państwowymi. Wręczenia odznaczeń w imieniu  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał 23 lutego 2017 r. Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek.

 

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2016 roku o nadaniu odznaczeń, na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki, odznaczeni zostali:

Złotym Krzyżem Zasługi: prof. Marian Surdacki, kierownik Katedry Historii Wychowania i Opieki Społecznej w Instytucie Pedagogiki;

Srebrnym Krzyżem Zasługi: prof. Ewa Lekka-Kowalik - kierownik Katedry Metodologii Nauk, Dyrektor Ośrodka Badań nad Myślą Jana Pawła II – Instytutu Jana Pawła II oraz ks. prof. Stanisław Fel - Dziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL, kierownik Katedry Katolickiej Nauki Społecznej i Etyki Społeczno-Gospodarczej;

Brązowym Krzyżem Zasługi: prof. Krzysztof Narecki – kierownik Katedry Filologii Greckiej oraz prorektor ds. studenckich kadencji 2012-2016.

 

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2016 r. za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków, wynikających z pracy zawodowej Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę odznaczona została dr Iwona Ulfik-Jaworska – adiunkt w Instytucie Psychologii.

 

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczeni zostali: dr hab. Zdzisław Kudelski – adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej oraz prof. Przemysław Gut z Instytutu Filozofii.

 

Fotorelacja