Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło wyniki konkursu w kategorii „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą”. Jednym z beneficjentów zostało Towarzystwo Przyjaciół KUL, które otrzyma ponad 180 tys. zł na realizację grantu „Kościoły i parafie polskie w Stanach Zjednoczonych”.

 

Obok TP KUL główni wykonawcy grantu to Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W projekcie uczestniczą także archiwiści, historycy i historycy sztuki ze Stanów Zjednoczonych. Kierownikiem grantu jest dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL.

 

Celem projektu jest dokładny opis i dokumentacja fotograficzna najcenniejszych zabytków chrześcijańskiej kultury polskiej w USA. W pierwszym etapie badania projektowe obejmą najstarsze polskie parafie w diecezji Chicago należące do kategorii „Polish Cathedrals”.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 15.03.2017, godz. 12:25 - Leszek Wojtowicz