Studia z przyszłościąZ radością i dumą informujemy, że realizowane na Wydziale Filozofii KUL studia z kognitywistyki I stopnia jako jedne z pięciu w województwie lubelskim przeszły pomyślnie procedurę akredytacyjną i 13 kwietnia 2017 r. otrzymały certyfikat Studia z Przyszłością.

 

Dziekan Wydziału Filozofii KUL prof. Monika Walczak odbiera certyfikat Studia z Przyszłością

Konkurs i Program Akredytacji Studia z Przyszłością służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych kierunków i programów studiów na polskich uczelniach. Do Konkursu mogą być zgłaszane kierunki studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich (o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym), a także studia podyplomowe, studia doktoranckie i specjalności prowadzone w polskich szkołach wyższych wszystkich typów. Certyfikatem „Studia z Przyszłością” wyróżniane są kierunki realizowane według oryginalnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy.

 

czytaj więcej »

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 21.04.2017, godz. 10:58 - Leszek Wojtowicz