Polskie Towarzystwo Mariologiczne wybrało swoje władze na kadencję 2017-2020. Nowym Przewodniczącym Towarzystwa został ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski, kierownik Katedry Duchowości Systematycznej i Praktycznej KUL, a Wiceprzewodniczącym ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL, Prodziekan Wydziału Teologii.

 

Serdecznie gratulujemy!

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 20.09.2017, godz. 11:47 - Leszek Wojtowicz