KurletoAbsolwentka psychologii, a obecna doktorantka WNS, Maja Kurleto została wyróżniona w XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu PFRON na najlepsze prace magisterskie i doktorskie dotyczące niepełnosprawności. Napisana pod kierunkiem dra hab. Wojciecha Otrębskiego, prof. KUL praca „Związek poczucia samotności z częstotliwością używania alkoholu u niepełnosprawnych intelektualnie uczniów szkół specjalnych” zdobyła II miejsce w kategorii rehabilitacja społeczna. W konkursie oceniane są prace, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 05.01.2018, godz. 09:51 - Leszek Wojtowicz