Lubelskie Towarzystwo Naukowe przyznało doroczne nagrody naukowe. Wyróżnienie zostało przyznane kierownikowi Katedry Prawa Wyznaniowego ks. dr. hab. Piotrowi Staniszowi, prof. KUL za wydaną w języku angielskim książkę „Religion and Law in Poland”.

 

Serdecznie gratulujemy!

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 05.01.2018, godz. 09:51 - Leszek Wojtowicz