W rocznicę śmierci założyciela uczelni i jej pierwszego rektora ks. Idziego Radziszewskiego (22 lutego 2018 r.) miała miejsce uroczystość promocji doktorskich połączona z wręczeniem odznaczeń państwowych. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczonych zostało 6 pracowników KUL: dr Krzysztof Ciepliński (Instytut Psychologii), dr hab. Konrad Klimkowski (Instytut Filologii Angielskiej, Prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych), dr hab. Bogusław Marek (Dyrektor Centrum Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością KUL), dr hab. Hubert Łaszkiewicz, prof. KUL (Instytut Historii), dr hab. Zbigniew Pańpuch (Instytut Filozofii), dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL (Instytut Filologii Polskiej). Wręczenia odznaczeń w imieniu Ministra Edukacji Narodowej dokonał Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek.

 

Serdecznie gratulujemy!

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2018, godz. 13:15 - Leszek Wojtowicz