Z przyjemnością informujemy, że w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki dofinansowanie otrzymały kolejne granty przygotowane przez pracowników KUL.  W module Dziedzictwo Narodowe dr hab. Wojciech Kruszewski będzie realizował projekt „Archiwum Filomatów - edycja cyfrowa”, kwota przyznana na realizację projektu to 1 123 378 zł. W module Uniwersalia 2.2 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz będzie realizował projekt „Polskojęzyczna edycja krytyczna III i IV księgi „Traktatu o harmonii” („Traité de l’harmonie”, Paris 1722) Jeana Philippe’a Rameau”, przyznana kwota to 139 956 zł.

 

Serdecznie gratulujemy!

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 31.10.2018, godz. 12:26 - Leszek Wojtowicz