Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 21 września 2020 r. ksdr hab. Mirosław Sitarz,  Prorektor ds. misji i administracji otrzymał tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie prawo kanoniczne.

 

Serdecznie gratulujemy!