Nasze sukcesy

Nominacja profesorska dla dr. hab. Krzysztofa Nareckiego

Nasze sukcesy | 2021-07-12

x_narecki-tk-20200901-001Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 17 czerwca 2021 r.  prorektor KUL ds. studentów i doktorantów dr hab. Krzysztof Narecki otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

 

Serdecznie gratulujemy!