Aktualności / Wydarzenia

Zagraniczni studenci na warsztatach laboratoryjnych z biomedycyny na KUL

Od 11 do 22 lipca na KUL przebywa grupa 18 studentów studiów I stopnia z Włoch, Bośni, Turcji, Indii, Albanii i Ukrainy. Studenci biorą udział w intensywnym programie warsztatów laboratoryjnych z zakresu biomedycyny: hodowli kultur komórkowych, metod otrzymywania białek terapeutycznych; technik monitoringu zasobów środowiskowych, gleby, wody. Poznają też dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe całego regionu. W trakcie wyjazdów terenowych odwiedzą Poleski Park Narodowy oraz  Kazimierz Dolny. Będą też zwiedzieć zabytki i muzea Lublina oraz brać udział w warsztatach o historii i kulturze Polski, także naszego regionu i dialogu międzykulturowym.
Podsumowaniem pobytu na KUL będzie "Wieczór międzykulturowy", który odbędzie się w piątek 22 lipca od 16.00 w Gmachu Głównym.