Aktualności / Wydarzenia

Badacze z KUL laureatami grantów OPUS i PRELUDIUM

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło wyniki kolejnej edycji konkursów OPUS i PRELUDIUM. W tym pierwszym finansowanie otrzymały dwa projekty złożone przez badaczy z KUL: „Ojcostwo fizyczne w pismach autorów wczesnochrześcijańskich”, grant będzie realizowany przez ks. dr. hab. Marcina Wysockiego, prof. KUL w Katedrze Patrologii Greckiej i Łacińskiej oraz „Rozproszone sieci eksperckie: emigracyjne losy i twórczość sowietologów z Polski w okresie zimnej wojny” - temat zgłoszony przez dr. hab. Sławomira Łukasiewicza, prof. KUL w Katedrze Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego.

Natomiast w programie PRELUDIUM, przeznaczonym dla osób dopiero rozpoczynających pracę naukową, koordynatorzy NCN i eksperci zakwalifikowali do finansowania pięć projektów zgłoszonych przez młodych naukowców z KUL. Laureatami konkursu zostali: mgr Hicham Jakha (Problem przedmiotów fikcyjnych w ontologii Romana Ingardena i metafizyce analitycznej), mgr Elżbieta Drozdowska (Związki między algebraicznymi, modalnymi i wielowartościowymi logikami kwantowymi), mgr Konrad Dyda (Recepcja prawa w systemie prawnym Państwa Miasta Watykańskiego), mgr Natalia Kopiś-Posiej (Adaptacja i Priming jako narzędzia modyfikacji neuronalnych korelatów empatii wobec bólu w odniesieniu do atrakcyjnych twarzy. Badanie EEG), mgr Agata Ładniak (Badania mechanizmu zaburzeń błonowych mikroorganizmów wywołanych obecnością miedzi jako efektywnego substratu antybakteryjnego oraz potencjalnego nośnika substancji aktywnie czynnych).

Ponadto KUL jest partnerem dwóch projektów: „Wpływ glifosatu na biologiczne utlenianie metanu w glebach rolniczych” wraz z Instytutem Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetem Medycznym w Lublinie oraz „Odpowiedź behawioralna i fizjologiczna sarny europejskiej (Capreolus capreolus) na farmy wiatrowe w krajobrazie rolniczym”, który został zgłoszony przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.