Aktualności / Wydarzenia

Badania nad organizacjami polonijnymi

Zadanie “Organizacje polonijne za granicą - badania naukowe, archiwum cyfrowe i centralna baza danych”Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL rozpoczął realizację zadania zleconego Ministra Edukacji i Nauki “Organizacje polonijne za granicą - badania naukowe, archiwum cyfrowe i centralna baza danych”. Jego celem jest przeprowadzenie interdyscyplinarnych i kompleksowych badań naukowych nad historią i teraźniejszością polskich i polonijnych organizacji za granicą w XIX i XX wieku.

Rezultatem powyższych badań będzie utworzenie  archiwum cyfrowego polskich organizacji i wybitnych działaczy polonijnych oraz  zorganizowanie centralnej bazy organizacji polskich za granicą i ukazanie ich działalności społecznej, kulturalnej, edukacyjnej, religijnej i gospodarczej na rzecz integracji środowiska polskiego.

Kierownikiem grantu jest dyrektor Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL przy wsparciu specjalistów różnych dyscyplin, m.in. dr hab. Janusza Bienia, dr hab. Tomasza Nowickiego, prof. KUL, dr hab. Cezarego Tarachy, prof. KUL.

Prace w ramach zadania przewidziane są na lata 2022-2026.