Aktualności / Wydarzenia

Biblioteka Uniwersytecka KUL w ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Biblioteka Uniwersytecka KULBiblioteka Uniwersytecka KUL znalazła się w prestiżowym gronie najważniejszych polskich bibliotek. Decyzją wicepremiera, ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotra Glińskiego książnica została włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. Do sieci należą min.: Biblioteka Narodowa, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu oraz Biblioteka Jagiellońska.

Biblioteki wchodzące w skład sieci bibliotecznej zobowiązane są do współdziałania w zakresie gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów, sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych, działalności naukowo-badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek, a także wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji.