"BIBLIOTEKA UTWORÓW RELIGIJNYCH"

  

  1. Cyprian Norwid,  Wiersze, wybór, wstęp, komentarz S. Sawicki, Lublin 1991, ss. 212.

  2. Kazimiera Iłłakowiczówna, Poezje, wybór, wstęp, komentarz M. Ołdakowska-Kuflowa, Lublin1993, ss. 187.

  3. Małe prozy biblijne , wybór Maria Jasińska-Wojtkowska, Maciej Nowak, wstęp i komentarz  Maciej Nowak, Lublin 2002, ss. 442.

  4. Poezja religijna 1918-1939,  wybór, wstęp i komentarz T. Kłak, Lublin 2004, ss. 257.

Autor: Agnieszka Bielak
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2009, godz. 13:50 - Agnieszka Bielak