Ośrodek  Badań nad Literaturą Religijną - placówka naukowa KUL, działająca od 1952, początkowo w ramach TN KUL jako Komisja Badań nad Literaturą Katolicką, a od 1974 pod nazwą Zakład Badań nad Literaturą Religijną jako zakład funkcjonujący na prawach instytutu mię­dzywydziałowego, w 2006 roku przemianowany na Instytut, a w 2010 włączony w strukturę Wydziału Nauk Humanistycznych jako Ośrodek Badań nad Literaturą Religijną.
Pierwszym kierownikiem placówki był Czesław Zgorzelski (1952-1960), następnymi zaś: Stefan Sawicki (1960-1971), Maria Jasińska-Wojtkowska (1972-2000), Władysław Panas (2000-2003), Piotr Nowaczyński (2003-2012), Andrzej Tyszczyk (2012-2014), obecnie - od roku 2013 - Tomasz Garbol.

Początki istnienia  Ośrodka przypadają na czas ideologicznego ataku marksizmu na kulturę polską. Ważnym motywem jego powołania była potrzeba przeciwstawienia się na polu badań naukowych tendencji do rugowania ze świadomości społecznej związków literatury z religią.

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2015, godz. 17:30 - Agnieszka Bielak