Ostatnie publikacje książkowe:

 

Literatura a religia wyzwania epoki świeckiej. T. I.  Teorie i metody, red. T. Garbol, Ł. Tischer

T. II. Literatura polska po 1945 r. - kierunki idiomy, paradygmaty, red. A. Bielak, Ł. Tischner Kraków 2020.

 

 

Epoka świecka

 

 

 

 

 

Pomiędzy nacjonalizmem a federalizmem. Literatura - Religia - Naród, red. T. Garbol, Lublin 2019

 

pomiedzy

 

 

Informacje o kolejnych publikacjach: https://pl-pl.facebook.com/LiteraturaReligijna/

 

Literatura a religia - wyzwania postsekularności, red. T. Garbol, Lublin 2017.

 

 

 

Mądrość literatury, red. P. Panas, A. Tyszczyk, Lublin 2016.

 

 

Kliknij, aby zamknąć...

 

Metamorfozy religijności w literaturze nowoczesnej, red. A.Bielak, Lublin 2015.

 

 

 

 

Osoba czy tekst?, red. A. Bielak, Lublin 2015.

 

Kliknij, aby zamknąć...

 

 

Paweł Panas, Opisanie świata. Szkice o poezji Marcina Świetlickiego, Kraków 2014.

 

ppms

 

Maciej Nowak, Na łuku elektrycznym. O pisaniu Andrzeja Bobkowskiego, Warszawa 2014.

 

MNAB

 

Piotr Nowaczyński, Studia z literatury różnych epok, Lublin 2014.

 

studia

 

Sensualność a religia w literaturze, red. A. Bielak, Lublin 2013.

 

sensualnosc

 

Czytanie Bobkowskiego, red. M. Nowak, Lublin 2013.

 

Bobkowski

 

 

 

Horyzont religijny polskiej literatury emigracyjnej, red. P. Panas, Lublin 2013.

 

horyzont

 

 

A. Bielak, Krytyka literacka w "Verbum", Lublin 2013

 

verbum

 

P. Panas, Doświadczenia religijne w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Lublin 2012.

 

witraz35

 

T. Garbol, Po Upadku. O twórczości Czesława Miłosza, Lublin 2013.

 

po upadku

 

 

Inspiracje chrześcijańskie we francuskiej krytyce katolickiej XX wieku. Antologia, T. I 1900-1944, oprac. J. Kaczorowski, Lublin 2012.

 

Krytyka francuska

 

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2020, godz. 10:34 - Agnieszka Bielak