KIEROWNICY I DYREKTORZY INSTYTUTU

 

Bp prof. dr hab. Alfons Nossol (1.10.1983 - 30.09.1997)

Ks. prof. dr hab. Wacław Hryniewicz OMI (1.10.1997 - 14.02.2001, 15.02.2002 - 14.02.2005)

O. prof. dr hab. Stanisław Celesytyn Napiórkowski OFM Conv. (15.02.2001 - 14.02.2002)

Ks. dr hab. Leonard Górka SVD (15.02.2005 - 31.08.2008)

 

PRACOWNICY NAUKOWO-DYDAKTYCZNI I NAUKOWI

 

Ks. dr Jan Sergiusz Gajek MIC (21.11.1983 - 30.09.1999)

Mgr lic. Kazimiera Derkaczewska (- 30.09.2013)

Ks. dr hab. Piotr Jaskóła (1.10.1983 - 15.07.2000)

Ks. dr Andrzej Kaim SAC (1.10.1999 - 30.09.2011)

Ks. dr Stanisław Józef Koza (1.10.1983 - 30.09.2007)

Ks. prof. dr hab. Stanisław Nagy SCJ (1.10.1983 - 30.09.1991)

Ks. mgr lic. Roman Pracki (15.02.2002 - 30.09.2006)

Ks. dr hab. Marcin Składanowski, prof. KUL (1.10.2011 - 30.09.2016)

Autor: Marcin Składanowski
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2017, godz. 22:13 - Przemysław Kantyka