Głównym celem projektu jest zbadanie potencjału wdrożeniowego innowacyjnego, preparatu zawierającego szczepy endofitów, który szczególnie ma promować wczesne etapy rozwoju pszenicy, które to stadia rozwojowe są szczególnie narażone działanie niekorzystnych czynników środowiskowych. Badania zaprezentowane w projekcie stanowią innowacyjne podejście w kierunku tworzenia nowej linii biopreparatów opartej o relacje troficzne bakterie i rośliny.

 

Aby osiągnąć cel główny projektu wyznaczono cele szczegółowe:

 - wytypowanie mikroorganizmów endofitycznych z różnych odmian pszenicy, które potencjalnie mogą wchodzić w skład preparatu,

- określenie cech fenotypowych i genotypowych uzyskanych izolatów endofitycznych pod kątem stymulacji wzrostu i plonowania pszenicy ozimej,

- utworzenie biopreparatu (w warunkach laboratoryjnych) opartego o endofityczne szczepy mikroorganizmów wyizolowane z różnych odmian pszenicy ozimej,

- określenie wpływu preparatu endofitycznego na wzrost i plonowanie pszenicy ozimej w warunkach in vitro,

- określenie wpływu preparatu in situ – na poletkach doświadczalnych.

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 06.11.2019, godz. 09:49 - Kacper Karczmarzyk