2020

 1. Włodarczyk K., Kuźniar A., Pytlak A., Woźniak M., Furtak K., Grządziel J., Gałązka A., Skórzyńska–Polit E., Wolińska A. Analysis of the synthesis of indole-3-acetic acid by isolated strains wheat endophytic bacteria. Biotech Meeting 2020, 18-19 November 2020
 2. Kuźniar A., Włodarczyk K., Goraj W., Furtak K., Woźniak M., Grządziel J., Gałązka A., Skórzyńska–Polit E., Wolińska A. Analysis of the endophytic isolates growth in cytosol of wheat cells. Biotech Meeting 2020, 18-19 November 2020
 3. Kuźniar A., Włodarczyk K., Furtak K., Grządziel J., Woźniak M., Gałązka A., Wolińska A. Determination of the enzymatic activity of endophytic strains isolated from wheat Triticum aestivum L. (cv. Hondia) and Triticum species. FEMS Online Conference on Microbiology 2020, 28–31 October 2020
 4. Kuźniar A., Włodarczyk K., Grządziel J., Woźniak M., Furtak K., Gałązka A., Goraj W., Dziadczyk E., Skórzyńska–Polit E., Wolińska A. Does every wheat seeds the same? – New insight into microbes living inside plant tissues. FEMS Online Conference on Microbiology 2020, 28–31 October 2020
 5. Kuźniar A., Włodarczyk K., Siara A., Grządziel J., Woźniak M., Furtak K., Gałązka A., Goraj W., Dziadczyk E., Skórzyńska–Polit E., Wolińska A. Czy każde ziarno pszenicy jest takie samo? – nowe spojrzenie na endofity zasiedlające wnętrze tkanek roślinnych pszenicy. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauki przyrodnicze na rzecz człowieka i środowiska” (online) 2020, 27.10.2020
 6. Kuźniar A., Włodarczyk K., Goraj W., Furtak K., Woźniak M., Grządziel J., Gałązka A., Skórzyńska–Polit E., Wolińska A. Ocena oligotroficzności izolatów endofitycznych pod kątem możliwości wykorzystania przez nie składników cytozolu komórek roślinnych pszenicy zwyczajnej. Konferencja naukowa online „Bioróżnorodność środowiska glebowego – wskaźniki oceny” 2020, Puławy, 22.10.2020
 7. Kuźniar A., Włodarczyk K., Grządziel J., Furtak K., Woźniak M., Gałązka A., Wolińska A., Karczmarzyk K. Ocena aktywności enzymatycznej szczepów endofitycznych wyizolowanych z pszenicy Triticum aestivum L. (cv. Hondia). XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2020 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” 2020, 24-27.09.2020
 8. Kuźniar A., Włodarczyk K., Grządziel J., Furtak K., Woźniak M., Gałązka A., Karczmarzyk K., Wolińska A. Ocena aktywności enzymatycznej szczepów endofitycznych wyizolowanych z pszenicy Triticum aestivum L. (cv. Hondia). XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2020 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” Lublin, 21-22.03.2020

2019

 1. Kuźniar A., Włodarczyk K., Grządziel J., Furtak K., Woźniak M., Gałązka A., Wolińska A. Wpływ wybranych zapraw nasiennych na przeżywalność endofitów jako składnika biopreparatu do pszenicy ozimej. Konferencja Naukowa „Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń” 2019, 15-16.10.2019, Skierniewice

 2. Kuźniar A., Włodarczyk K., Staniszewska M., Sadok I. Grządziel J., Furtak K., Woźniak M., Gałązka A., Wolińska A. An endophytic wheat isolates produce metabolites that have isolates produce metabolites that have a positive effect on the physiology of wheat. 7th Central European Congress of Life Sciences 2019, 23-25 September 2019

 3. Kuźniar A., Włodarczyk K., Grządziel J., Goraj W., Dziadczyk E., Furtak K., Woźniak M., Gałązka A., Wolińska A. Porównanie mikrobiom endofitycznego zasiedlającego naturalne i jałowe siewki wybranych odmian pszenicy. 53 Ogólnopolska Konferencja Mikrobiologiczna „Mikroorganizmy w zrównoważonym rolnictwie, ochronie środowiska i procesach biotechnologicznych” 2019, 8-11.09.2019, Poznań, str. 60

 4. Wolińska A., Kuźniar A., Sochaczewska A., Włodarczyk K. Wpływ systemu uprawy na mikrobiom bakterii glebowych wspomagających wzrost pszenicy (Triticum aestivum L.) odmiana Tytanika. 53 Ogólnopolska Konferencja Mikrobiologiczna „Mikroorganizmy w zrównoważonym rolnictwie, ochronie środowiska i procesach biotechnologicznych” 2019, 8-11.09.2019, Poznań, str. 96

 5. Włodarczyk K., Kuźniar A., Goraj W., Sochaczewska A., Grządziel J., Furtak K., Woźniak M., Gałązka A., Wolińska A. Zmienność mikrobiom endofitycznego w odmianach pszenicy ozimej. IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk” 2019, 27-28.06.2019, Lublin, str. 82

 6. Kuźniar A., Włodarczyk K., Makar O., Romanyuk N., Dziadczyk E., Skórzyńska–Polit E., Wolińska A. Zmienność mikrobiomuendofitycznego w odmianach pszenicy jarej. IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk” 2019, 27-28.06.2019, Lublin, str. 21

 7. Wolińska A., Kuźniar A., Włodarczyk K., Sochaczewska A. Metagenomy strefy ryzosferowej różnych odmian pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.). IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk” 2019, 27-28.06.2019, Lublin, str. 85

 8. Kuźniar A., Włodarczyk K., Grządziel J., Furtak K., Woźniak M., Dziadczyk E., Goraj W., Gałązka A., Wolińska A. Highly specialized endophytic bacteria – recognition of Triticum species microbiome. 8th INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS. Multidirectional Research in Agriculture, Forestry and Technology 2019, 25-27 April 2019, Kraków

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Anna Siara
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2020, godz. 18:59 - Anna Siara