I

Uzyskanie izolatów endofitycznych z różnych odmian pszenicy ozimej z roślin uprawianych w glebie i z kultur in vitro.

II

Określenie przydatności izolatów do promowania wzrostu i rozwoju pszenicy.

III

Tworzenie biopreparatu opartego o endofityczne szczepy mikroorganizmów, wyizolowane z różnych odmian pszenicy ozimej.

IV

Wpływ preparatu endofitycznego na wzrost i plonowanie pszenicy ozimej w warunkach in vitro.

V

Pilotażowe doświadczenie polowe.

VI

Analiza uzyskanych wyników.

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Anna Siara
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2020, godz. 21:19 - Anna Siara