Z radością i dumą informujemy, że Centrum Egzaminacyjne TELC Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II znalazło się w gronie kilku ośrodków egzaminacyjnych w Polsce wyróżnionych za wkład włożony w rozwój The European Language Certificates.
 
wyroznienie

telc_puzzle
 
Co daje TELC? Dlaczego TELC?
 • Certyfikat TELC jest uznawany na arenie międzynarodowej, ponieważ jest świadectwem opafnowania języka zgodnie z założeniami nauczania i testowania kompetencji językowych w oparciu o wytyczne Rady Europy w ramach systemu Common European Framework of Reference for Language Learning and Teaching.
 • Certyfikat TELC pozwala na ubieganie się o stypendia programu Socrates/Erasmus.
 • Zgodnie z decyzją „Ofqual”* od 15 października 2018 certyfikaty telc są uznawane przez uniwersytety na terenie Zjednoczonego Królestwa jako warunek wstępny potwierdzający znajomość języka angielskiego umożliwiający podjęcie studiów.
 • Certyfikat TELC jest umieszczony na liście uznawanych w ramach postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. - Dz. U. nr 266, poz. 2230, zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej). Jest niezbędnym dokumentem stwierdzającym znajomość języka w przypadku ubiegania się o pracę na stanowiskach urzędniczych w krajach Unii Europejskiej (minimalny poziom - B2).
*The Office of Qualifications and Examinations Regulation (Ofqual) is a non-ministerial government department that regulates qualifications, exams and tests in England and, until May 2016, vocational qualifications in Northern Ireland.

 
ZASADY PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINÓW
THE EUROPEAN LANGUAGE CERTIFICATES
W CENTRUM EGZAMINACYJNYM TELC W KUL LUBLIN

 

Studium Języków Obcych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II jako Centrum Egzaminacyjne The European Language Certificates przeprowadza w roku akademickim 2022/2023 następujące egzaminy:

 

Egzamin
Poziom
Termin egzaminu
Cena egzaminu
TELC English/TELC Deutsch
B1

 

 

19 maja 2023


 


 

500,00*
TELC English/TELC Deutsch
B2
550,00*
TELC English
    C1
  600,00*
TELC English
    C2
700,00*
Wpłaty i rejestracja do
31 marca 2023

 

* Cena zawiera szkolenie przedegzaminacyjne.

Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie SJO (81 445 4229; sjo@kul.pl)

UWAGA:
 • Osobom nieobecnym na egzaminie nie przysługuje zwrot opłaty egzaminacyjnej.
 • Egzaminy oceniane są komputerowo we Frankfurcie nad Menem. Informacja o wynikach (ok. 8 tygodni po egzaminie) – w Centrum Egzaminacyjnym The European Language Certificates – Studiumi Języków Obcych KUL
 • Egzamin rozpoczyna się punktualnie. Kandydaci zobowiązani są zgłosić się na egzamin 15 min. przed podaną godziną.
 • Na egzamin należy obowiązkowo zabrać ołówek i gumkę.
 • Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest okazanie dowodu tożsamości ze zdjęciem.

CERTYFIKATY TELC SĄ POPULARNE DZIĘKI:
 • dostosowaniu do potrzeb zawodowych i osobistych oczekiwań mieszkańców współczesnej Europy,
 • nastawieniu na komunikację językową przy uwzględnianiu aspektów zawodowych,
 • dobrej organizacji egzaminów opartych na nowoczesnych testach.

 

 
Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 04.03.2023, godz. 00:21 - Tomasz Flis