Certyfikaty językowe Izby Przemysłowo-Handlowej w Madrycie potwierdzają znajomość języka hiszpańskiego handlowego, turystycznego i medycznego. Poziomy egzaminów dostosowane są do poziomów biegłości językowej Rady Europy zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

 

CERTYFIKATY BIZNESOWE:

—Certificado Básico de Español de los Negocios (B2)

—Certificado Superior de Español de los Negocios (C1)

—Diploma de Español de los Negocios (C2)

 

CERTYFIKATY TURYSTYCZNE

—Certificado Básico del Español del Turismo (B2)

Certificado Superior del Español del Turismo (C1)

 

CERTYFIKATY MEDYCZNE:

Certificado Básico del Español de las Ciencias de la Salud (B2)

Certificado Superior del Español de las Ciencias de la Salud (C1)

 

 

Certificado Básico de Español de los Negocios

Potwierdza znajomość języka hiszpańskiego handlowego na poziomie wystarczającym do radzenia sobie w elementarnych czynnościach wykonywanych w firmie. Osoba posiadająca ten certyfikat potrafi poradzić sobie w czynnościach administracyjnych oraz handlowych.

           

Certificado Superior de Español de los Negocios

Potwierdza dobrą, techniczną znajomość języka handlowego. Osoba posiadająca ten certyfikat potrafi dobrze poruszać się w środowisku biznesowym wypowiadając się płynnie w języku hiszpańskim zarówno w mowie, jak i piśmie.

 

Diploma de Español de los Negocios

Potwierdza znajomość języka hiszpańskiego handlowego na wysokim poziomie wyspecjalizowania. Osoba posiadająca ten certyfikat potrafi radzić sobie w analizie tematów z zakresu problematyki ekonomicznej i handlowej dotyczącej Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej. 

 

Certificado Básico del Español del Turismo

Potwierdza znajomość języka hiszpańskiego na poziomie wystarczającym do radzenia sobie w elementarnych czynnościach związanych z obsługą ruchu turystycznego zarówno w mowie, jak i piśmie. Osoba posiadają ten certyfikat potrafi poradzić sobie językowo pracując w branży hotelarskiej, restauratorskiej i turystycznej.

 

Certificado Superior del Español del Turismo

Potwierdza dobrą znajomość technicznego języka używanego w branży hotelarskiej, restauratorskiej i turystycznej. Osoba posiadająca ten certyfikat potrafi poradzić sobie używając płynnie języka hiszpańskiego zarówno w mowie, jak i piśmie. 

 

Certificado Básico del Español de las Ciencias de la Salud

Potwierdza znajomość języka hiszpańskiego na poziomie wystarczającym do radzenia sobie w elementarnych czynnościach komunikacyjnych związanych z pomocą medyczną. Osoba posiadająca ten certyfikat potrafi poradzić sobie językowo zarówno w mowie, jak i piśmie.

           

Certificado Superior del Español de las Ciencias de la Salud

Potwierdza dobrą znajomość technicznego języka z branży medycznej. Osoba posiadająca ten certyfikat potrafi płynnie porozumiewać się z partnerami zawodowymi używając języka hiszpańskiego zarówno w mowie, jak i piśmie. 

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 25.06.2021, godz. 09:38 - Edyta Kociubińska