ZADANIA PISEMNE

 

 CZAS: 90 minut.

             

—Zadanie 1.- Czytanie ze zrozumieniem (czas: 20 minut).

1A.  Tekst 1: ćwiczenie z opcją wielokrotnego wyboru (10 minut / 10 punktów).

1B.  Tekst 2:  uzupełnij luki (10 minut / 10 punktów).

              

Zadanie 2.- Znajomość języka (czas: 30 minut).

Uzupełnij luki w zdaniach (20 punktów).

            

Zadanie 3.- Pisanie (czas: 40 minut).

3A. Tworzenie krótkich tekstów (np.  list, CV).  (15 minut / 5 punktów)

3B. Tworzenie pisma oficjalnego, formalnego ze szczególnym uwzględnieniem estetyki i prezentacji pisma ( 25 minut / 15 punktów).

           

 

ZADANIA USTNE

 

CZAS: 8 minut

 

—Zadanie 4.- Wypowiedź ustna

4a.  Czytanie tekstu (3 minuty / 5 punktów).

4b. Dialog z komisją egzaminacyjną na temat zawartości przeczytanego tekstu  (5 minut / 15 punktów).

 

OCENIANIE

           

Łącznie liczba punktów do zdobycia:          80 punktów

             

—W tym zadania pisemne:       60 punktów

1. Rozumienie tekstu:                        łącznie 20 punktów

2.  Znajomość języka:                        łącznie 20 punktów

3.  Tworzenie tekstów pisanych:        łącznie 20 punktów

 zadania ustne:                       20 punktów

1.  Słuchanie i wypowiedź ustna.

          

Punktacja minimalna niezbędna do zaliczenia zadań: 

ˇ      pisemnych 30 punktów

ˇ      ustnych     10 punktów

 Łącznie  punktacja minimalna          40 punktów

             

 

Powody dyskwalifikacji podczas trwania egzaminu:

ˇ      Nie uzyskanie żadnego punktu z jakiejkolwiek części egzaminu.

ˇ      Nie może podejść do części ustnej egzaminu kandydat, który nie zaliczył części pisemnej.

ˇ      Używanie materiałów pomocniczych lub słownika

ˇ      Nieczytelne pismo

 

 

Przykładowe kompletne egzaminy z lat ubiegłych dostępne są na stronach Madryckiej Izby Przemysłowo Handlowej:

http://www.camaramadrid.es/index.php?elem=583&sec=27&idsec=27

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 25.06.2021, godz. 09:39 - Edyta Kociubińska