Projekty dla studentów/ek

Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego

i Administracji KUL

 

Realizowane projekty:

 

KAŻDY STUDENT/KA MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W DWÓCH PROJEKTACH JEDNOCZEŚNIE!

 

 

DLA STUDENTÓW PRAWA I ADMINISTRACJI OBECNIE PROWADZONA JEST REKRUTACJA
W PROJEKTACH:

 

3.5.1 "Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów
i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II" – obecnie realizowane

3.5.2 Zintegrowany Program Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – planowana realizacja szkoleń w roku akademickim 2021/2022

 

Projekty skierowane są do studentów 4 ostatnich semestrów studiów I i II stopnia

 

3.5.1 "Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów
i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II"

 

 

W ramach projektu 3.5.1 Student/ka ma obowiązek udziału tylko w 1 szkoleniu i min. 1 warsztacie z innej kompetencji niż szkolenie. W ramach projektu student/ka może wybrać max. 3 warsztaty. Ponadto każdy student/ka ma obowiązek wzięcia udziału w zajęciach w ramach zespołów projektowych – 16h dydaktycznych.

 

Lista szkoleń i warsztatów dla studentów WPPKiA dostępna jest pod linkiem na naszej stronie:

Projekt 3.5.1 https://www.kul.pl/obszar-law,art_91579.html

 

 

Na zakończenie certyfikowanych szkoleń każdy student/ka podejdzie do egzaminu.

Po otrzymaniu pozytywnego wyniku z egzaminu uczestnik otrzyma certyfikat.

Natomiast po zakończeniu każdego warsztatu uczestnik otrzymuje zaświadczenie.  

Po zakończeniu  zajęć w ramach zespołów projektowych uczestnik otrzymuje indywidualną opinię.

 

Harmonogram wszystkich zajęć oraz egzaminów ustalany jest wspólnie ze studentami/kami i prowadzącym zajęcia.

 

3.5.2 Zintegrowany Program Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

W ramach projektu 3.5.2 Student/ka wybiera 1 ścieżkę z 14 dostępnych na naszej stronie. Student/ka ma obowiązek udziału w 1 szkoleniu i 2 warsztatach w ramach wybranej ścieżki. Ponadto każdy student/ka ma obowiązek wzięcia udziału w zajęciach w ramach zespołów projektowych – 16h dydaktycznych.

 

Lista szkoleń i warsztatów w ramach dostępnych ścieżek dla studentów WPPKiA dostępna jest pod linkiem na naszej stronie:

Projekt 3.5.2 https://www.kul.pl/rozwoj-studentow-wns-wf-wppkia,19927.html

 

Na zakończenie certyfikowanych szkoleń każdy student/ka ma możliwość podejścia do egzaminu.

Po otrzymaniu pozytywnego wyniku z egzaminu uczestnik otrzyma certyfikat.

Natomiast po zakończeniu każdego warsztatu uczestnik otrzymuje zaświadczenie. 

Po zakończeniu  zajęć w ramach zespołów projektowych uczestnik otrzymuje indywidualną opinię.

 

Harmonogram wszystkich zajęć oraz egzaminów ustalany jest wspólnie ze studentami/kami i prowadzącym zajęcia.

 

 

 

Nabór do projektów jest ciągły, dokumenty przyjmowane są na bieżąco

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na naszej stronie internetowej pod linkami projektów:

 

Projekt 3.5.1 https://www.kul.pl/obszar-law,art_91579.html

Projekt 3.5.2 https://www.kul.pl/rekrutacja,art_91269.html

 

 

Aby zakwalifikować się do projektu należy złożyć dokumenty zgłoszeniowe- w pierwszej kolejności przesłać skanem na adres e-mail:zpu@kul.pl, a następnie podpisane oryginały dokumentów rekrutacyjnych przesłać poczta na adres Biura Projektu.

 

Nasze biuro pozostaje otwarte dla wszystkich zainteresowanych projektem w godz. od 7.30-15.30.

 

BIURO PROJEKTU:

Dział Komercjalizacji Wiedzy KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

pokój GG - 200

tel. +48 81 445 42 82,

www.kul.pl/zintegrowany

e-mail: zpu@kul.pl

 

 

Autor: Alicja Sołtys
Ostatnia aktualizacja: 27.02.2021, godz. 10:06 - Alicja Sołtys