Chrześcijaństwo na progu trzeciego tysiąclecia
[49-50 2000]

OD REDAKCJI - Dzieje i ich spełnienie (J.M.)

* JAN PAWEŁ II - "Na progu trzeciego tysiąclecia Kościół wita Ciebie, Synu Boży" (homilia wygłoszona podczas inauguracji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000)

 

DZIEDZICTWO DWU TYSIĄCLECI

* Ks. Jerzy BAJDA - Adam - człowiek: tutaj, lecz nie stąd

* Giovanni REALE - Pojęcie człowieka, troski o duszę i duchowego Erosa jako przesłanie myśli antycznej dla człowieka współczesnego (tłum. P. Mikulska)

* Ks. Czesław S. BARTNIK - Adopcja świata w Chrystusie

* Ks. Józef KUDASIEWICZ - Manifest misyjny Jezusa (Mt 18, 16-20)

* Ks. Krzysztof GÓŹDŹ - Ecclesia aeterna

* Ks. Piotr MOSKAL - Wiara a rozumowe poznanie Boga

 

KOŚCIÓŁ PRZYSZŁOŚCI

* Abp Józef MICHALIK - Laikat w Kościele. Głos w dyskusji na temat perspektyw na przyszłość

* Ks. Jerzy SZYMIK - Nadzieja z artretycznie opuchniętych kolan. Chrześcijaństwo a kultura - czy nadchodzi era postchrześcijańska?

* Vittorio POSSENTI - Problem nowej cywilizacji chrześcijańskiej. Maritain, Sobór i ponowoczesność (tłum. J. Merecki SDS)

* George WEIGEL – Chrześcijaństwo a przyszłość demokracji (tłum. D. Chabrajska, J. Merecki SDS)

* Abp Józef ŻYCIŃSKI - Wizja nowej ewangelizacji w przesłaniu II Specjalnego Synodu Biskupów Europy a obecne problemy duszpasterskie Kościoła w Polsce

* Ks. Janusz MARIAŃSKI - Radykalny pluralizm religijny - szansą czy zagrożeniem dla Kościoła przyszłości?

* Jan GÓRA OP - Kilka rzuconych pereł. Przesłanie Jana Pawła II znad Lednicy

 

JAN PAWEŁ II - PAPIEŻ DIALOGU I JEDNOŚCI

* Tadeusz STYCZEŃ SDS - Kim właściwie jest Jan Paweł II?

* Ks. Alfons J. SKOWRONEK - Przesłanki jedności. Wobec Wspólnej Deklaracji luteran i katolików

* Kard. Joseph RATZINGER - Dialog religii oraz relacja chrześcijaństwa do judaizmu (tłum. J. Merecki SDS)

* Ks. Romuald Jakub WEKSLER-WASZKINEL - "Spotkania" Jana Pawła II z Emmanuelem Lévinasem

 

PRZEWODNICY PRZEZ GRANICĘ

* Ks. Stanisław KOWALCZYK - Jacques Maritain - filozofia dla trzeciego tysiąclecia

* Anna GRZEGORCZYK - Edyta Stein - niewidzialna rzeczywistość

* John F. CROSBY - Dietrich von Hildebrand - filozof wolnoœci

 

ROZMOWY "ETHOSU"

* Filozofię przełożyć na styl życia. Z ks. prof. dr. hab. Andrzejem SZOSTKIEM, Rektorem KUL, rozmawia ks. Alfred WIERZBICKI

 

MYŚLĄC OJCZYZNA...

* Wojciech CHUDY - Aspekty narodu polskiego

 

OMÓWIENIA I RECENZJE

* Jarosław KUPCZAK OP - Karol Wojtyła na nowo odczytany (rec.: K. L. Schmitz, W sercu ludzkiego dramatu. Antropologia filozoficzna Karola Wojtyły - Papieża Jana Pawła II, Kraków 1997)

* Ks. Jerzy SZYMIK - O Ojcu widzianym z wnętrza Paschy Syna (rec.: ks. T. Węcławski, Abba. Wobec Boga Ojca, Kraków 1999)

* Dorota CHABRAJSKA, Maciej RAJEWSKI - Nowe millennium - stare lęki i nastawienia? (rec.: P. Clifford, Krótka historia końca czasów, Warszawa 1999; J. Kracik, Trwogi i nadzieje końca wieków, Kraków 1999)

* David SULLIVAN MAfr. – Wielki wkład małego narodu w średniowieczną historię Europy (rec.: Th. Cahill, Jak Irlandczycy ocalili cywilizację. Nieznana historia heroicznej roli Irlandii w dziejach Europy po upadku Cesarstwa Rzymskiego, Poznań 1999)

* Jacek WOJTYSIAK – "Sensotwórcza" funkcja religii. Uwagi filozofa (rec.: Człowiek – nauka – wiara. Materiały sympozjum dla uczczenia jubileuszu 2000-lecia chrześcijaństwa, red. J. J. Jadacki, K. Wójtowicz [cz. 1], Warszawa 1999; Człowiek współczesny: rozum a wiara. Materiały do dyskusji okrągłego stołu, red. J. J. Jadacki [cz. 2], Warszawa 1999)

* Tadeusz KOWALEWSKI – Religijność ponowoczesna (rec.: J. Mariański, Religia i Kościół między tradycją i ponowoczesnością. Studium socjologiczne, Kraków 1997)

* Ks. Krzysztof KAUCHA – Jak odróżnić religię od ideologii - "Auschwitz" i "po Auschwitz" (rec.: M. Deselaers, Bóg a zło w świetle biografii i wypowiedzi Rudolfa Hössa komendanta Auschwitz, Kraków 1999)

* Ks. Krzysztof GUZOWSKI - Rozum - tron rywalizujących bogów (rec.: P. Lisicki, Doskonałość i nędza, Warszawa 1997)

* Propozycje "Ethosu"

 

SPRAWOZDANIA

* Tomasz KORPYSZ - V Colloquia Norwidiana. Sprawozdanie z sympozjum "Norwid a chrześcijaństwo", Lublin, KUL 13-15 X 1999

 

PRZEZ PRYZMAT ETHOSU

* Cezary RITTER - Christus mansionem benedicat

 

KALENDARIUM

* Dwudziesty pierwszy rok pontyfikatu Jana Pawła II. 16 X 1998-15 X 1999 (oprac. Maria FILIPIAK)

 

BIBLIOGRAFIA

* Chrześcijaństwo u progu trzeciego tysiąclecia. Bibliografia wypowiedzi Jana Pawła II z lat 1978-1999 (oprac. Maria FILIPIAK)

 

* Noty o autorach

* Summary

* Contents

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 25.07.2006, godz. 08:54 - Anna Swęda