KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
Instytut Jana Pawła II KUL
Al. Racławickie 14
PL-20-950 L u b l i n
tel. +48 81 4453217 (sekretariat)

 

[Pozostałe telefony zob. w folderach "Władze" i "Pracownicy"]

 

Autor: Justyna Cichulska
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2022, godz. 13:15 - Tomasz Górka