Kolejne spotkanie w ramach Konwersatorium Myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola, kierownik Katedry Teologii Fundamentalnej i Religiologii Uniwersytetu Opolskiego, na zaproszenie Instytutu Jana Pawła II KUL przedstawi w ramach Konwersatorium Myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II wykład zatytułowany "Znacznie filozofii dla badań teologicznych"

Po wykładzie przewidziana jest dyskusja z udziałem publiczności.

 

Spotkanie odbędzie się 16 stycznia (piątek) br. o godz. 17.00 w sali C-220 w budynku Kolegium Jana Pawła II KUL.


Konwersatorium Myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II

W ramach Konwersatorium Myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II wykład, zatytułowany "Metaforyczność dyskursu filozoficznego", przedstawi prof. dr hab. Marek Hetmański. Po wykładzie przewidziana jest dyskusja z udziałem publiczności.

 

Spotkanie odbędzie się 16 grudnia (wtorek) br. o godz. 17.00 w sali C-220 w budynku Kolegium Jana Pawła II KUL (drugie piętro).

 

Wstęp wolny. Zapraszamy

 


Wolność w prawdzie - dziś

Instytut Jana Pawła II KUL zaprasza na debatę nad przesłaniem tekstu ks. prof. Tadeusza Stycznia "Wolność w prawdzie", zatytułowaną WOLNOŚĆ W PRAWDZIE - DZIŚ.

 

Głosy poprzedzające dyskusję przedstawią: ks. prof. Andrzej Szostek MIC, ks. prof. Alfred Wierzbicki, dr Kazimierz Krajewski, prof. Piotr Gutowski i prof. Tomasz Garbol.

 

Debata odbędzie się 15 grudnia br.  o godz. 11.00 w sali C-220 w budynku Kolegium Jana Pawła II KUL (drugie piętro).

 

Wstęp wolny.

 


Msza Święta w czwartą rocznicę śmierci ks. prof. Tadeusza Stycznia SDS

Instytut Jana Pawła II KUL oraz Katedra Etyki KUL zapraszają na Mszę Świętą w czwartą rocznicę śmierci ks. prof. Tadeusza Stycznia SDS. Eucharystia będzie sprawowana w kościele akademickim KUL 14 października br. o godz. 19.00


Spotkanie dyskusyjne zatytułowane "Śladami świętości"

Instytut Jana Pawła II KUL oraz Redakcja kwartalnika "Ethos" zapraszają na spotkanie dyskusyjne zatytułowane "Śladami świętości".

 

Okazją do dyskusji jest wydana staraniem Instytutu książka ks. prof. Andrzeja Szostka MIC pt. Śladami myśli Świętego oraz tom kwartalnika "Ethos" zatytułowany "Świętość - ideał i fakt".

 

W czasie spotkania na tematy związane z publikacjami wypowiedzą się: s. prof. Zofia J. Zdybicka USJK, ks. prof. Andrzej Szostek MIC, dr Kinga Kiwała, dr hab. Alina Rynio, ks. dr hab. Stefan Szymik MSF oraz ks. dr hab. Alfred M. Wierzbicki.

 

Po wypowiedziach prelegentów przewidziana jest dyskusja z udziałem publiczności.

 

Spotkanie odbędzie się 17 czerwca br. o godz. 17.00 w sali C-220 (budynek Kolegium Jana Pawła II KUL, drugie piętro).

 

Serdecznie zapraszamy.


Kolejne spotkanie w ramach Konwersatorium Myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II

Instytut Jana Pawła II KUL zaprasza na wykład prof. dr. hab. Roberta Piłata (Katedra Teorii Poznania UKSW), zatytułowany Filozofia a samowiedza.

 

Po wykładzie przewidziana jest dyskusja.

 

Spotkanie odbędzie się 27 maja br. (wtorek) w sali C-220 (Kolegium Jana Pawła II KUL) o godz. 17.00.


Konwersatorium Myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II

Instytut Jana Pawła II KUL zaprasza na wykład oraz dyskusję na temat Rola filozofii na uniwersytecie. Prelegentem będzie prof. dr hab. Piotr Gutowski, kierownik Katedry Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej KUL.

 

Spotkanie odbędzie się 6 maja 2014 r. (wtorek) o godz. 17.00 w sali C-220 (wejście od ul. Łopacińskiego, II piętro)


III ogólnopolskie Forum Inicjatyw poświęconych Janowi Pawłowi II

Ośrodek Badań nad Myślą Jana Pawła II – „Instytut Jana Pawła II” zaprasza do udziału w ogólnopolskim III Forum Inicjatyw poświęconych osobie i dziełu naszego Patrona. Spotkanie odbędzie się 13 grudnia 2013 w auli C-1031 na X p. Collegium Ioannis Pauli II.

 

 

Program:

11.00 – Powitanie gości i otwarcie Forum – Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor KUL

            Słowo Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego Stanisława Budzika

            Słowo Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana

            Słowo Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka

11. 45 – Ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek MIC –  Encyklika „Veritatis splendor” w perspektywie etyki społecznej

13.00 – Przerwa

 

14.00 – Wobec kanonizacji bł. Jana Pawła II: dziedzictwo, pamięć, ciągłość, nowe wyzwania

– Prowadzenie debaty: Cezary Ritter, uczestniczą: Anna Karoń Ostrowska, Jan Grosfeld, Jacek Moskwa, Janusz Poniewierski, ks. Marek Różycki, ks. Robert Skrzypczak, Norbert Szczepański

16.00 – Przerwa

 

16.30 – Debata o kondycji czasopism ideowych

– Prowadzenie: Tomasz Dostatni OP, uczestniczą: Monika Bartoszewicz „Teologia Polityczna”, Dominika Kozłowska „Znak”, Paweł Milcarek „Christianitas”, Zbigniew Nosowski „Więź”, Paweł Rojek „Pressje”, ks. Alfred Wierzbicki „Ethos”

18.45 – Zakończenie


O przyjaźni - ETHOS nr 103

Ukazał się ETHOS nr 103 poświęcony przyjaźni. Obok artykułów ujętych w działy: „Tradycje”, „Konteksty” oraz „Teraźniejszość” tom zawiera również wspomnienia o śp. kard. Stanisławie Nagym SCJ (1921-2013), który przez prawie ćwierć wieku przewodniczył Radzie Naukowej Instytutu Jana Pawła II KUL.

 

(…) Arytotelesowska intuicja o wzajemnym doskonaleniu się za sprawą cnoty przyjaźni daje się jeszcze pełniej odczytać w perspektywie etyki personalistycznej nakazującej afirmowanie osoby dla niej samej. Chodzi tu nie tylko o przestawienie akcentów, lecz o radykalną zmianę punktu wyjścia dyskursu etycznego. Wraz z odejściem od podporządkowywania powinności moralnej naturalnemu dążeniu do szczęścia sama etyka staje się w pełnym znaczeniu dyscypliną normatywną.

                                      (Z Edytorialu)

 

zob. spis treści


Etyka obywatelska dziś - konferencja 26 XI 2013

Katedra Etyki KUL oraz Instytut Jana Pawła II Objawia___osob___ok__.jpg

zapraszają do udziału w konferencji inspirowanej myślą etyczno-społeczną ks. prof. Tadeusza Stycznia SDS (1931-2010):

 

ETYKA OBYWATELSKA DZIŚ

 

Konferencja odbędzie się 26 listopada 2013 r. w auli C-1031 (Al. Racławickie 14, KUL – Collegium Ioannis Pauli II, X piętro).

 

Zob. P r o g r a m 

 

Podczas konferencji zaprezentowany zostanie 3. tom Dzieł zebranych ks. prof. Tadeusza Stycznia zatytułowany Objawiać osobę.