okladka

 

SPIS TREŚCI

 

NAWIĄZANIA I ODNIESIENIA
Zmiana modelu recepcji - ; Herbert o potrzebie metafizyki w kulturze i sztuce - ; Synchroniczne ujęcie problematyki - ; „Sacrum w poezji Herberta" - według krytyków - ; Dlaczego o sacrum w poezji Herberta raz jeszcze?- ; Metafizyczne, sakralne, religijne w literaturze - rozumienie terminów -

POGODZIĆ RĘKĘ GAŁĄŻ I NIEBO
Sztuka jako poszukiwanie jedności - ; Kontemplacja światła - ; Perspektywa pytań o życie i śmierć - ; Przedmiot którego nie ma - ; „Trudność" poezji -

 

WIELKI PLAC CZYŚĆCA
Stosunek do przeszłości - ; Demaskacje stereotypów obecnych w kulturze starożytnej - ; Stereotypy związane z tradycją chrześcijańską - ; Rytuały religijne - ; Stereotyp religijny w dziele sztuki - ; Terror utopii - ; Poezja Herberta jako „wielki plac czyśćca" -

 

CHRZEST ZIEMI

Motyw ziemi - ; Afirmacja ziemskości - ; Wierność ziemi a dziedzictwo filozofii Nietzschego - ; Bóg - ; Etyka bez uzasadnień - ; Chrystus - ; Redukcja znaków świętości Chrystusa - ; Kim jest Chrystus Herberta? - ; Wizja Chrystusa a wizja Boga -

 

HERBERT - MIŁOSZ

Dlaczego Miłosz? - ; Obecność autora - ; Upadek - ; Ontologia i etyka - ; Obowiązki poezji -; „Chrzest ziemi" i „ekstaza o wschodzie słońca" - ; Trwałość poetyckiego dialogu - ; Czółno i wątek, osnowa i całun -;

 

ZBIGNIEW HERBERT. BIBLIOGRAFIA 2001-2004


INDEKS OSÓB


INDEKS UTWORÓW ZBIGNIEWA HERBERTA

 

Autor: Agnieszka Bielak
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2011, godz. 08:36 - Agnieszka Bielak