Sekcja prawa finansowego i podatkowego prowadzona jest pod opieką Pana dr Marcina Burzca – członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, sekretarza Międzynarodowej Sieci Naukowej KULTAX oraz dydaktyka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Koordynatorami sekcji są studenci IV roku prawa: Natalia Moczulska oraz Rafał Łomża. Działania sekcji bazują przede wszystkim na zadaniach praktycznych. Spotkania odbywają się w celu konsultacji przyszłych przedsięwzięć.

W tym roku (2018/2019), studenci sekcji uczestniczą w warsztatach organizowanych przez Ministerstwo Finansów w Warszawie, na których to pochylają się nad problematyką budżetu państwa, wieloletnich ram finansowych i zmagają się z praktycznymi problemami, które, na co dzień stanowią przedmiot dyskusji w MF.

W dniach 8-9 kwietnia studenci uczestniczyli w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studenckich Kół Naukowych i Prawa Finansowego pt. „Przemiany prawne i ekonomiczne w Polsce i ich wpływ na zarządzanie finansami państwa i jednostek samorządu terytorialnego”, organizowanej przez Koło Naukowe Prawa Finansowego FiskUS przy WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego. Rafał Łomża przedstawił referat zatytułowany: „Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w podatku od wartości dodanej”, zaś Natalia Moczulska przedstawiła temat: „Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług remanentu końcowego po likwidacji przedsiębiorstwa lub zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie art. 14 PTU”. Studenci, oprócz czynnego udziału w konferencji, będą mogli pochwalić się autorstwem artykułów na ww. tematy, które zostaną wydane w publikacji pokonferencyjnej.


Oprócz tego, członkowie sekcji podejmują inne działania, jak chociażby udział w konkursie organizowanym przez Komisję Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich pt. „Etyka w finansach”, na który Natalia Moczulska wysłała esej zatytułowany: „Etyczne aspekty dochodzenia wierzytelności przez banki”. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czerwcu, więc czekamy z niecierpliwością.

W przyszłości, sekcja planuje podjąć współpracę z Narodowym Bankiem Polskim, który oferuje dofinansowania projektów. Warsztaty, szkolenia, publikacje – to główne cele naszych działań. Nie warto siedzieć bezczynnie, omawiać kazusy, kiedy można zetknąć się z wieloma ciekawymi problemami w praktyce. Kiedy chcesz zostać rekinem finansjery, nie możesz pozwolić sobie, by zatracić chęć działania i motywację do pracy. Nie zwlekaj, aplikuj!


Kontakt do koordynatorów:
- Natalia Moczulska – email: tuska7893@gmail.com
- Rafał Łomża – email: techadvisor.r.lomza@gmail.com

Autor: Mateusz Gabryel
Ostatnia aktualizacja: 13.04.2019, godz. 15:02 - Bartłomiej Grzeluszka