PARTNERZY KNSP KUL

 

Biuro Karier KUL - współpraca podczas II edycji Akademii Retoryki Prawniczej - przeprowadzenie szkoleń (wpisanych w stałą ofertę Biura) z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, rozmowy kwalifikacyjnej oraz technik negocjacji.

 

Koło Naukowe Kanonistów KUL - współorganizacja Lexaliów oraz Dni Otwartych Drzwi i Targów Organizacji Studenckich na KUL, a także współpraca przy organizacji projektu "Dziedzictwo na Uniwersytecie".

 

Koło Naukowe Ochrony Praw Konsumenta UG - współorganizacja sesji naukowej z zakresu ochrony praw konsumenta.

 

Koło Naukowe Prawa Karnego KSW - współorganizacja debat oxfordzkich dotyczących instytucji ułaskawienia oraz penalizacji "najstarszego zawodu świata".

 

Koło Naukowe Prawa Finansowego UG

 

Koło Naukowe Studentów Administracji KUL - współorganizacja Lexaliów oraz Dni Otwartych Drzwi i Targów Organizacji Studenckich na KUL.

 

Lubelska Fundacja Przedsiębiorczości

 

Samorząd Studentów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL - współorganizacja Lexaliów oraz Dni Otwartych Drzwi i Targów Organizacji Studenckich na KUL, a także pomoc przy powołaniu Zeszytów Naukowych WPPKiA.

 

Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS - współpraca w wielu aspektach, w tym wspólna organizacja  konferencji i innych wydarzeń naukowych, poparta Deklaracją Współpracy.

 

Koło Naukowe Prawa Pracy UŁ - współpraca przy organizacji konferencji, a także na gruncie publikacyjnym, poparta Deklaracją Współpracy.

 

Rada Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego - organizacja zrzeszająca Koła Naukowe z całej Polski, mająca na celu współpracę i rozwój w zakresie prawa konstytucyjnego.

 

Naukove Tovaristvo Iurydychnoho Fakultetu Volynskoho Nacionalnoho Universytetu w Łucku

 

Zapraszamy do współpracy!

Autor: Grzegorz Słowik
Ostatnia aktualizacja: 15.01.2011, godz. 10:54 - Aleksander Panfil