LOGO.jpg

Sekcja zrzesza studentów prawa, zainteresowanych prawem finansowym i podatkowym. W ramach działalności Sekcji organizujemy m.in. wyjścia do instytucji, spotkania z praktykami, szkolenia, a także uczestniczymy w konkursach i konferencjach związanych z dziedziną prawa finansowego i podatkowego. Nasza grupa jest otwarta na nowych członków, chętnych do rozwijania swoich zainteresowań.

 

Zapraszamy do aktywnego udziału w pracach Sekcji!

 

Koordynatorzy Sekcji:

Natalia Moczulska – email: tuska7893@gmail.com
Rafał Łomża – email: techadvisor.r.lomza@gmail.com

 

Opiekun naukowy:

dr Marcin Burzec

Kontakt: mburzec@kul.lublin.pl

 

Autor: Katarzyna Herbuś
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2020, godz. 09:11 - Bartłomiej Grzeluszka