XXVI Tygodniu Prawników organizowany przez Koło Naukowe Studentów Prawa KUL odbył się w dniach 8 do 12 kwietnia 2019r.

Tydzień Prawników jest sztandarowym przedsięwzięciem, organizowanym od ponad 26 lat na naszym uniwersytecie. W jego skład wchodzi cykl konferencji, szkoleń, dyskusji poświęconych obecności oraz roli prawa w naszym społeczeństwie.

Pragniemy, by studenci zapoznali się ze specyfiką oraz szerokim wachlarzem zawodów, których uprawianie możliwe jest dzięki edukacji prawniczej.

Zaproszeni goście zapoznali uczestników z drogą, jaką należy przejść, by osiągnąć sukces. Konferencje, wykłady oraz szkolenia mają także walor motywacyjny – znakomita większość gości to przedstawiciele najwyższego poziomu zarówno naukowego jak i zawodowego.

Ponadto w trakcie szkoleń, dyskusji studenci mogli rozwinąć umiejętności praktyczne, przydatne w dalszej karierze.

Wydarzenia w ramach XXVI Tygodnia Prawników:

 1. Wykład otwarty SSN dr hab. Pawła Czubika, prof. UEK pt. „Problematyka prawa państw nieuznanych” – 8 kwietnia
 2. Wykład otwarty mgr Roberta Sosika, pt. ,,Prowokacja obywatelska przy ujawnianiu przestępstw o charakterze pedofilskim.” - 8 kwietnia
 3. Wykład otwarty dra hab. Marcina Trzebiatowskiego, prof. KUL, pt. „Klauzule abuzywne w praktyce (na przykładzie sektora energetyki)” - 9 kwietnia
 4. Warsztaty mgr Anny Miziak „Rachunkowość dla prawników" – 9 kwietnia
 5. Spotkanie z SSO Adamem Czerwińskim pt. „Postępowania odwoławczego w polskiej procedurze cywilnej” – 9 kwietnia
 6. Spotkanie z licealistami - 10 kwietnia
  1. Wykład poprowadzi dr Zuzanna Gądzik „Obrona konieczna w pigułce”
  2. Konkurs „Czy przyszły student zapamiętał coś z wykładu?”
  3. Spotkanie z przedstawicielami zawodów prawniczych
  4. Przedstawienie działalności studenckiej oraz występ artystyczny
 7. I Konkurs Krasomówczy
 8. Wykład otwarte dra hab. Pawła Gądka, pt. „Chwyty erystyczne na sali sądowej” – 11 kwietnia
 9. Szkolenie z dr. Michałem Jędrzejczykiem "Raportowanie schematów podatkowych" - 11 kwietnia
 10. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Standardy poprawnej legislacji – teoria i praktyka” - 12 kwietnia
Autor: Piotr Majak
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2019, godz. 08:24 - Bartłomiej Grzeluszka