Katedra Literatury Staropolskiej KUL

 

zaprasza na czwarte posiedzenie z cyklu spotkań naukowych

 

Convivium

 

poświęconych kulturze europejskiej epok wczesnonowożytnych.

 

Prof. KUL dr hab. Agnieszka Dziuba

 

filolog klasyczny, neolatynistka, pracownik Instytutu Filologii Klasycznej KUL, zastępca dyrektora Kolegium MISH, autorka książek Curiositas w „Historii rzymskiej” Wellejusza Paterkulasa oraz Wczesnorenesansowa historiografia polsko-łacińska,

 

wygłosi referat

 

Renesansowa historiografia Marcina Kromera.

Refleksja nad opisem klęski bukowińskiej („De origine” XXX)

 

 

Spotkanie odbędzie się

13 czerwca 2012 r. o godz. 15.30 w sali C-220

(Instytut Jana Pawła II)

 

Autor: Jarosław Bedyniak
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2012, godz. 16:46 - Jarosław Bedyniak