Katedra Literatury Staropolskiej KUL

 

zaprasza na szóste posiedzenie z cyklu spotkań naukowych

 

Convivium

 

poświęconych kulturze europejskiej epok wczesnonowożytnych.

 

Prof. KUL dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko

 

profesor Katedry Literatury Staropolskiej KUL,

autorka krytycznych edycji dzieł Stanisława Grochowskiego, Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, książki Justus Lipsjusz i dawne przekłady jego dzieł na język polski

oraz wielu studiów poświęconych polskiej literaturze barokowej

 

wygłosi referat

 

Skarga wobec konfederacji warszawskiej.

Strategie retoryczne prozy polemicznej jezuity

 

Spotkanie odbędzie się

28 listopada 2012 r. o godz. 15.30 w sali C-220

(Instytut Jana Pawła II)

Autor: Jarosław Bedyniak
Ostatnia aktualizacja: 29.01.2013, godz. 19:53 - Jarosław Bedyniak