Katedra Literatury Staropolskiej KUL

 

zaprasza na siódme posiedzenie z cyklu spotkań naukowych

 

Convivium

 

poświęconych kulturze europejskiej epok wczesnonowożytnych.

 

Prof. KUL dr hab. Zofia Kolbuszewska

 

prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych KUL

kierownik Katedry Literatury i Kultury Amerykańskiej KUL,

autorka książek The Poetics of Chronotope in the Novels of Thomas Pynchon (2000),

The Purloined Child: American Identity and Representation of Childhood in American Literature (2007) oraz wielu studiów poświęconych literaturze amerykańskiej,

badaczka zjawiska neobaroku literackiego

 

wygłosi referat

 

W neobarokowym lamusie zapętlonych ścieżek:

kino Wojciecha Jerzego Hasa

 

Spotkanie odbędzie się

10 grudnia 2012 r. o godz. 15.30 w sali C-220

(Instytut Jana Pawła II)

Autor: Jarosław Bedyniak
Ostatnia aktualizacja: 29.01.2013, godz. 19:40 - Jarosław Bedyniak