Katedra Literatury Staropolskiej KUL

 

zaprasza na kolejne posiedzenie z cyklu spotkań naukowych

 

Convivium

 

poświęconych kulturze europejskiej epok wczesnonowożytnych.

 

Prof. KUL dr hab. Irena Rolska-Boruch

 

kierownik Katedry Historii Sztuki Nowożytnej KUL, badaczka polskiej sztuki renesansu i baroku, autorka książek Cech złotników lubelskich, Siedziby szlacheckie i magnackie na ziemiach zwanych Lubelszczyzną 1500-1700, Domy pańskie” na Lubelszczyźnie od późnego gotyku do wczesnego baroku, Firlejowie Leopardzi. Studia nad  patronatem i fundacjami artystycznymi w XVI-XVII wieku oraz wielu innych studiów

wygłosi referat

 

Sztuka po Trydencie w archidiakonacie lubelskim

w XVII wieku,

 

w którym przedstawi tezy swej najnowszej książki pod tym właśnie tytułem.

 

 

Spotkanie odbędzie się

w środę 29 stycznia 2014 r. o godz. 15.30 w sali C-220

(Instytut Jana Pawła II)

Autor: Wiesław Pawlak
Ostatnia aktualizacja: 25.03.2014, godz. 07:58 - Wiesław Pawlak