Katedra Literatury Staropolskiej KUL

 

zaprasza na kolejne posiedzenie z cyklu spotkań naukowych

Convivium

poświęconych kulturze europejskiej epok wczesnonowożytnych.

 

W dyskusji panelowej

 

Poezja metafizyczna angielska... i polska?

wezmą udział

 

prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska (UW)

historyk literatury angielskiej XVI i XVII wieku, szekspirolog, autorka książek The Medicine of Cherries (2003), Scena we krwi. Williama Szekspira tragedia zemsty (2006), Kamienny ołtarz (2007), Trop innego głosu w angielskiej poezji religijnej epok dawnych (2011)

oraz

prof. KUL dr hab. Sławomir Wącior,

historyk nowożytnej literatury angielskiej, autor książek Strategies of Literary Communication in the Poetry of Thomas Traherne (1990), Modernist Mutations (2003), Explaining Imagism: The Imagist Movement in Poetry and Art (2007).

 

Dyskusję poprowadzi

prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee (KUL)

 

Spotkanie odbędzie się we wtorek 18 lutego 2014 r. o godz. 16. 00

w sali C-220 (Instytut Jana Pawła II)

Autor: Wiesław Pawlak
Ostatnia aktualizacja: 25.03.2014, godz. 08:01 - Wiesław Pawlak